2/9/13

Patih Sengkuni

Sangkuni, atau yang dalam ejaan Sanskerta disebut Shakuni (: शकुनि ; śakuni) atau Saubala adalah seorang tokoh antagonis dalam wiracarita Mahabharata. Sangkuni terkenal sebagai tokoh licik yang selalu menghasut para Korawa agar memusuhi Pandawa.

Dunia pewayangan versi Jawa mengenal nama Sangkuni (Sengkuni) yang mendapat jabatan sebagai patih saat pihak Korawa berkuasa di Kerajaan Hastina.

Sengkuni adalah paman dari para Kurawa yang menjadi dalang kekalahan pihak Pandawa lewat permainan dadu yang diceritakan dalam Lakon Pandhawa Dhadhu yang pada akhirnya membawa Pandawa - Kurawa pada perang terbesar di jagad ini yang disebut Bharata Yudha. Bertempat di Bale Sigolo golo, Pendawa mengalami kekalahan sehingga harus rela diasingkan dan hidup sengsara selama 13 tahun di hutan.

Semua perbuatan Sengkuni adalah buah dendam dan kecewa kepada Prabu Pandu , ayah para Pandawa, sehingga Sengkuni ingin membunuh anak-anak Pandu (Prabu Pandhudewanata), yang telah membuatnya sengsara.

Patih Sengkuni adalah gambaran sempurna untuk iblis yang nyata bagi Pendawa

No comments:

Post a Comment